Livsstil

Kreditaftaleloven

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) er en opgørelse over, hvad forbrugere betaler årligt i form af renter, gebyrer og omkostninger i øvrigt for et lån. ÅOP er beskrevet med kreditaftalelovens §16, hvor de årlige procentuelle omkostninger opgøres som nutidsværdien af selve lånebeløbet, tilbagebetalingerne og kreditomkostningerne, der er aftalt mellem kreditor og debitor.

Beregning af nutidsværdier

Denne beregningsmetode anvendes også ofte i ’cost-benefit-’ eller ’cost-effectiveness’ analyse, hvor man diskonterer fremtidige omkostninger tilbage til nutiden. En sum penge f.eks. et hundrede kroner i dag er mere værd for en forbruger end den samme sum penge om f.eks. to år. Dette skyldes at 100 investerede kroner i dag til en real rente på f.eks. 10 % vil udgøre 21 kroner mere om to år.

Man kan så sige at 121 kr. om to år svarer til 100 kr. i dag. Eller man kan for kun 100 kr. i dag få 121 kr. i fremtiden. Ikke så tosset, men hvis den reale rente er meget lav, er der jo ingen grund til at holde igen med forbruget. Eller hvis man vil investere i fremtiden, vil en lav rente betyde, at man lige så godt udskyde sit forbrug, fordi den fremtidige gevinst ikke er der i så høj grad.

Med en negativ realrente får man en gevinst ved at lade være med at investere i fremtiden. En situation, der i dag ikke er urealistisk, når man tager de stadige rentesænkninger i betragtning, der kommer fra den europæiske centralbank. Hvis man ser det fra debitors side er det så omvendt låneomkostningerne der gælder. Man skal med taleksemplet betale 21 kr. mere i fremtiden for at låne 100 kr. i dag.

Begrænsninger på metoden

Den slags beregninger er selvfølgeligt alt andet end sikre desto længere tidshorisont, man arbejder med, for hvem kan forudsige renteudviklingen på bare 5 til 10 år eller endnu længere 15 til 50 år, som ofte indgår i den slags beregninger. Fremtiden kan vise sig ustabil m.h.t. pris og renteudviklingen.

Kreditaftalelovens formål

Det hævdes ikke desto mindre at formålet med kreditaftaleloven skal beskytte debitor og gøre markedet mere gennemsigtigt. Dette betyder med andre ord ideelt set, at man mener, at man kan forudsige fremtiden, og at der på dette grundlag kan skabes en mulighed for forbrugere med hensyn til at kunne vurdere omkostningerne ved forskellige lån.

Kreditomkostningerne årligt i procent kan dog alt andet lige give et fingerpeg om, hvor dyrt et lån er, ligesom loven sigter mod at dæmme op for smarte kreditorers opstilling af uigennemskuelige betingelser for långivning.  Vil du vide meget mere om økonomi, penge og lån, så kig forbi Smart Lån DK

Disclaimer

(1) Comment

  1. Puha. Jeg bliver helt ør af sådan en omgang økonomi snak. Godt jeg har en kæreste til at tage mig af de ting 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *